Akademia Liderów

Akademia Liderów Miast Przyszłości

OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

14 listopada, Wrocław

Warsztaty skierowane są do samorządowców, którzy na codzień poszukują korzystnych rozwiązań dla mieszkańców oraz rozumieją potrzebę stałego doskonalenia umiejętności.

„OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” to merytoryczny zastrzyk wiedzy z zakresu obecnych na rynku rozwiązań dotyczących ograniczenia konsumpcji energii oraz dbałości o środowisko. To okazja do poznania aktualnych trendów i rozwiązań w Europie i na świecie , których stosowanie zmniejsza emisje CO2, poprawia energooszczędność, a równocześnie wpływa na poprawę stanu zdrowia i zadowolenia lokalnych społeczności, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści finansowe dla samorządów.

W trakcie spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach tematycznych:

MOBILNOŚĆ – "nowoczesnie i inteligentnie” - warsztat jest poświęcony zagadnieniu „smart mobility”, czyli jak w nowoczesny sposób i dbałością o komfort życia mieszkańców oraz jakość środowiska podejść do organizacji transportu. Jakie są światowe trendy w tej materii? Dzięki wykorzystaniu jakich innowacyjnych rozwiązań oraz technologii można osiągnąć najlepsze efekty. Mowa będzie zarówno o inteligentnym zarządzaniu mobilnością, e-mobilności oraz aspektach istotnych w kontekście planowania oraz realizacji inwestycji w tym obszarze.

OGRANICZENIE EMISJI CO2 - Poprawa efektywności istniejących systemów grzewczych, oraz redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery: Podczas warsztatów zdefiniujemy niską emisję oraz jej podstawowe źródła. Ocenimy wielkość emisji substancji szkodliwych ze starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Zaproponujemy nowoczesne rozwiązania do produkcji energii cieplnej takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę czy kotły gazowe, kondensacyjne i wskażemy najlepsze warianty. Pokażemy jak z problemem niskiej emisji radzą sobie inne miasta w Polsce.Uczestnicy zaznajomią się podczas sesji z najnowszymi metodami stosowanymi oraz będącymi w fazie wprowadzania przez samorządy na całym świecie. Intensywna praca w grupach pozwoli na zdobycie konkretnej wiedzy i jej praktyczne zastosowanie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zarejestruj się już dziś!


Partnerzy wydarzenia

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Konsulat Generalny Republiki Niemiec we Wrocławiu
Zarejestruj się już dziś!


o wydarzeniu

Miasta Przyszłości

Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa w Polsce platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów. Najważniejszym elementem projektu jest coroczna Sesja Dialogu. Umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy „okrągłym stole”. Nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni.

Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze.  Każda dyskusja dialogowa prowadzona jest przez moderatora. Zadaniem wszystkich moderatorów będzie zebranie rekomendacji wypracowanych w każdym z obszarów i przedstawienie ich podczas sesji zamykającej wydarzenie jako swoistego podsumowania. Rekomendacje włączone zostaną również do raportu, które ukaże się w wiosennym numerze Magazynu THINKTANK. Ranking liderów samorządowych nagradza prezydentów miast, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa. Brane jest pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów.

Partnerami wydarzenia są Siemens, Deloitte, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Bionanopark, Loft Aparts, Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa, Phenohorizon, Łódzki Obszar Metropolitalny, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Klub 500 - Łódź, Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Delia Cosmetics, Eurobuild CEE, Trybeco.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Forum Od-nowa i Centrum Stosunków Międzynarodowych

Ostatnia edycja Sesji Dialogu odbyła się się 19 kwietnia 2017 r. w Bionanoparku (ul. Dubois 114/116, Łódź)

program

19 kwietnia 2017

9:15 – 9:45
Rejestracja / poranna kawa
9:45 – 10:00
Otwarcie i powitanie uczestników
 
10:00 – 11:30
Moderowane sesje dialogu oraz równolegle WARSZTATY
1. Strategia miast – wyjście ze sztywnych ram myślenia o rozwoju, specjalizacja
Dokumenty strategiczne stają się coraz ważniejszym instrumentem działania gmin, określającym m.in. politykę rozwojową. Dla kogo są przeznaczone? Jak je tworzyć, by uniknąć pisania „pod” fundusze unijne czy wymogi ministerialne? Co powinno być w nich zawarte? Czy potrzebne jest większe zaangażowanie mieszkańców w proces powstawania strategii? Zróżnicowanie samorządów sprzyja wypracowywaniu indywidualnych ścieżek rozwoju – na co powinny stawiać poszczególne JST? Czy zaczyna się czas inwestowania w kapitał społeczny zamiast w twardą infrastrukturę?
moderacja: dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych)

2. Rewitalizacja i jej aspekty związane z finansowaniem, wykorzystaniem RPO, procesem planowania Odkąd w 2015 r. uchwalono ustawę o rewitalizacji, coraz więcej samorządów dostrzega konieczność podjęcia takich działań na swoim terenie. Jak to robić z głową, wykorzystując nie tylko środki unijne, ale i inne formy finansowania, aktywizując społeczność lokalną i przyczyniając się do trwałej poprawy poziomu życia na zrewitalizowanych obszarach? Jaka powinna być relacja planowania przestrzennego do procesów rewitalizacyjnych?
Moda na rewitalizację dopiero się rozpoczyna, ale już ujawniają się jej pułapki. Czy ważniejszy jest głos mieszkańców i wspólne działania w terenie, czy przygotowywanie projektów pod kątem przyszłego finansowania?
moderacja: Tomasz Żółciak (Dziennik Gazeta Prawna)

3. Przyjazna przestrzeń miejska – komunikacja, transport, strefy handlu, usług czy odpoczynku
Polskie miasta powoli dorównują do funkcjonujących od wielu lat światowych trendów czynienia z nich miejsc dobrych do życia (vide idee Jana Gehla czy Jane Jacobs) – czystych, wygodnych, ekologicznych, funkcjonalnych. Mierzą się z pytaniami: dla kogo projektować miasto, jak godzić sprzeczne interesy poszczególnych grup społecznych (developerów vs. mieszkańców, pieszych vs. zmotoryzowanych itp.), jakie przyjąć wyznaczniki „przyjaznego miasta”, co uznać za priorytety polityki miejskiej.
Powstają kolejne dokumenty na szczeblu centralnym (Krajowa Polityka Miejska, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju), ale to samorządy odpowiadają za postrzeganie najbliższej okolicy. Jakimi narzędziami dysponują? Do jakiego modelu miasta zmierzają (autostrady vs. koleje, transport publiczny vs. prywatny, galerie handlowe vs. ulice ze sklepami itd.)?
moderacja: dr Justyna Glusman (Forum Od-nowa)

4. Warsztaty
Jak w zarządzaniu miastem zastosować wiedze z biznesu i nauki? Warsztat przedstawi trzy rozwiązania służące optymalizacji zarządzania miastem. Zadowolenie mieszkańców, podobnie jak klientów, zaczyna się od dokładnego zrozumienia ich potrzeb - jak je osiągnąć? Jak myśleć kreatywnie? Co oznacza działać optymalnie, jak minimalizować straty i stosować wypróbowane w innych sektorach rozwiązania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego? Lean management jako sposób ograniczenia strat. Design Thinking jako sposób zmiany perspektywy myślenia o rozwoju. Warsztat stanowi jednocześnie wprowadzenie do Akademii Liderów Miast Przyszłości.
Prowadzenie: Prof. dr hab inż. Mariusz Bednarek (Społeczna Akademia Nauk), Magdalena Sadowska-Pożycka, Ewa Mikos (firma Siemens)

11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 13:15
Moderowane sesje dialogu oraz równolegle WARSZTATY


5. Wdrażanie programów rewitalizacji w ramach odgórnych wytycznych na przykładzie Pabianic

Czy rewitalizacja jest dla wszystkich? Jak umożliwić partycypację społeczną w ramach poszczególnych etapów opracowywania programu? Przykład Miasta Pabianic pokazuje, jak złożonym procesem jest przygotowanie i przeprowadzenie rewitalizacji uwzględniającej potrzeby różnych grup, wpisującej się w politykę całego województwa i stale poddawanej ocenie przez zewnętrzne zespoły. Warsztat przekaże uczestnikom praktyczną wiedzę w pracy nad Programami Rewitalizacji. Celem warsztatu jest otwarta rozmowa nad tym co możemy pożytecznego zmienić po doświadczeniach intensywnego czasu od uchwalenia ustawy, przez opracowanie dokumentów aż do wdrożeń, w których najdalej zaawansowana w regionie jest zdecydowanie stolica województwa.

moderacja: Maciej Kowalczyk (Phenohorizon)


6. Ekologia i adaptacja do zmian klimatu
W polskich miastach narasta problem zanieczyszczenia środowiska. Jak się bronić przed smogiem? Co powinny i mogą robić samorządy, co – władze krajowe, a co – sami mieszkańcy? Na ile centralna polityka w dziedzinie energii (promowanie gospodarki opartej na węglu, utrudnienia dla rozwoju OZE, zezwolenia na swobodną wycinkę drzew) wpływa na działania JST? W jaki sposób wspólnoty powinny walczyć z trującym powietrze ruchem kołowym w miastach oraz paleniem w piecach szkodliwymi substancjami (miał węglowy, plastik)?
Gminy w krajach skandynawskich osiągają już blisko 60-procentową niezależność energetyczną. Czy w polskich warunkach można podążać ich śladem? W jaki sposób promować odnawialne źródła energii?
moderacja: dr Justyna Glusman (Forum Od-nowa), Tomasz Żółciak (Dziennik Gazeta Prawna)

7. Warsztaty
Jak w zarządzaniu miastem zastosować wiedze z biznesu i nauki? Warsztat przedstawi trzy rozwiązania służące optymalizacji zarządzania miastem. Zadowolenie mieszkańców, podobnie jak klientów, zaczyna się od dokładnego zrozumienia ich potrzeb - jak je osiągnąć? Jak myśleć kreatywnie? Co oznacza działać optymalnie, jak minimalizować straty i stosować wypróbowane w innych sektorach rozwiązania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego? Lean management jako sposób ograniczenia strat. Design Thinking jako sposób zmiany perspektywy myślenia o rozwoju. Warsztat stanowi jednocześnie wprowadzenie do Akademii Liderów Miast Przyszłości.
Prowadzenie: Prof. dr hab inż. Mariusz Bednarek (Społeczna Akademia Nauk), Magdalena Sadowska-Pożycka, Ewa Mikos (firma Siemens)


13:15 – 14:15
Obiad
14:00 – 14:15
Spotkania z mediami
14:15 – 15:00
SESJA PLENARNA „EXPO 2022. Strategie dla miast”

Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi (TBC)
Marcin Obijalski, Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, Urząd Miasta Łodzi
Radosław Kubaś, Deloitte


Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
15:00 – 15:30
Rozmowa z gościem specjalnym, Edwardem Strasserem, przedstawicielem Innovation in Politics (Wiedeń)

Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
15:30 – 16:00
Wręczenie nagród w Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2017
16:15
Rozdanie certyfikatów, networking
rejestracja

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie organizatora.

eksperci
Edward Strasser

Edward Strasser

dr Krzysztof Herbst

dr Krzysztof Herbst

dr Paulina Nowicka

dr Paulina Nowicka

Zuzanna Raszkowska

Zuzanna Raszkowska

Maciej Gruszczyński

Maciej Gruszczyński

Prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek

Prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek

Magdalena Sadowska-Pożycka

Magdalena Sadowska-Pożycka

dr Małgorzata Bonikowska

dr Małgorzata Bonikowska

Agnieszka Dawydzik

Agnieszka Dawydzik

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska

dr Justyna Glusman

dr Justyna Glusman

Radosław Kubaś

Radosław Kubaś

Jacek Grzeszak

Jacek Grzeszak

Tadeusz Zabierowski

Tadeusz Zabierowski

Ewa Mikos

Ewa Mikos

Renata Siwiec

Renata Siwiec

Tomasz Żółciak

Tomasz Żółciak

Maciej Kowalczyk

Maciej Kowalczyk

Elżbieta Królikowska-Kińska

Elżbieta Królikowska-Kińska

Marcin Obijalski

Marcin Obijalski

Krzysztof Bednarek

Krzysztof Bednarek

partnerzy

Patronaty Honorowe

WM Ł

Partnerzy Merytoryczni

fon CSM

Patronaty Medialne

UMP partycypacja PIIT ZPP ZPP ZPP SAS WK Stroer LEX LEX SISMS DNB

Parnter strategiczny

BL
Raport
kontakt

Manager Projektu i Kontakt dla mediów

Konrad Kiljan

tel. 608638258

email

Dyrektor relacji strategicznych i współpraca partnerska:

Urszula Borzym

tel. 608 639 956

email

Potwierdzanie uczestnictw:

Konrad Kiljan

tel. 608638258

email